Friday, September 23, 2011

Pengenalan Kata Kerja Jepun

Kata kerja merupakan salah satu aset penting dalam setiap perkataan dalam apa jua bahasa ... ^_^ 

Pada dasarnya, Kata Kerja(KK) Jepun terbahagi kpd 2 iaitu : KK Ichidan dan KK Godan..tetapi terdapat 2 KK yg tidak tergolong dlm KK Ichidan mahupun KK Godan..
KK Ichidan ialah KK yang berakhir dgn 'eru' atau 'iru'...KK ini juga ditakrifkan sbg v1,krn Ichi bermksd satu.
KK Godan ialah KK yang berakhir dgn su,ku,gu,bu,mu,nu,u,ru,tsu..KK ini ditakrifkan sbg v5,krn Go bermksd lima.
KK yang berkecuali ialah perkataan suru(buat) dan kuru(datang).
*Semua KK Dasar Jepun berakhir dgn huruf U 
*Bukan semua KK yg berakhir dgn 'eru' dan 'iru' ialah KK Ichidan..

Contoh KK Ichidan : taberu(makan), shinjiru(percaya)..
Contoh KK Godan : su -> hanasu(bercakap), ku -> aruku(berjalan), gu -> oyogu(berenang), bu -> asobu(bermain), mu -> yomu(membaca), nu -> shinu(mati), u -> kau(membeli), tsu -> matsu(tunggu), ru -> wakaru(faham), mamoru(menjaga), nemuru(tidur), hashiru(berlari), kaeru(kembali)..
*SHINU merupakan satu-satunya KK Jepun yg berakhir dgn huruf nu
*Hashiru dan kaeru merupakan cth bg KK Godan yg berakhir dgn iru dan eru

Mem 'past tense' kan KK Jepun

Bagi KK Ichidan, kaedahnya adalah dgn menukarkan ru menjadi ta.
Contoh: taberu -> tabeta(telah makan), shinjiru -> shinjita(telah percaya)

Bagi KK Godan, terdapat pembahagian kumpulan iaitu sebanyak 5 kumpulan.
  • Kumpulan Pertama ialah cara menukarkan KK yang berakhir dgn su..kaedahnya dgn menukarkan su menjadi shita.
Contoh: hanasu -> hanashita
  • Kumpulan Kedua ialah cara menukarkan KK yg berakhir dgn ku..kaedahnya dgn menukarkan ku menjadi ita.
Contoh: aruku -> aruita
  • Kumpulan Ketiga ialah cara menukarkan KK yg berakhir dgn gu..kaedahnya dgn menukarkan gu menjadi ida.
Contoh: oyogu -> oyoida
  • Kumpulan Keempat ialah cara menukarkan KK yg berakhir dgn bu,mu,nu..kaedahnya dgn menukarkannya menjadi nda.
Contoh: asobu -> asonda, yomu -> yonda, shinu -> shinda
  • Kumpulan Kelima ialah cara menukarkan KK yg berakhir dgn u,tsu,ru..kaedahnya dgn menukarkannya menjadi tta.
Contoh: kau -> katta, matsu -> matta, wakaru -> wakatta, mamoru -> mamotta, nemuru -> nemutta, hashiru -> hashitta, kaeru -> kaetta
*Semua KK Lampau Jepun berakhir dgn huruf A

Dalam KK Lampau, iku juga termasuk dlm KK berkecuali(hanya dlm KK Lampau & Bentuk -Te)
Bagi KK terkecuali,iaitu suru dan kuru..caranya berlainan.. Bagi suru ditukarkan menjadi shita, manakala kuru menjadi kita dan bagi iku menjadi itta.. suru -> shita, kuru -> kita, iku -> itta

Bentuk -Te(Te form)

Caranya adalah mudah, iaitu menggunakan formula mem 'past tense' kan KK..iaitu,dgn menukarkan huruf A terakhir dalam KK Lampau kepada huruf E.

Contoh: tabeta -> tabete, shinjita -> shinjita, mamotta -> mamotte, asonda -> asonde, aruita -> aruite, hanashita -> hanashite, oyoida -> oyoide...begitulah seterusnya...

Bagi KK berkecuali,(suru,kuru,iku)..caranya adalah sama iaitu dgn menukarkan huruf A kpd huruf E.. shita -> shite, kita -> kite, itta -> itte..

  • Kegunaan Bentuk -Te ialah untuk menyambung KK dalam satu ayat..
Contoh ayat : Yamada makan dan minum --> Yamada wa tabete nonde..
*nonde asal drpd nomu yg bermksud minum..
  • Selain itu, Bentuk -Te juga bertujuan untuk menunjukkan bhw sesuatu kerja sdg dibuat,akan dibuat,buat kembali,sudah terbuat,memberi buat,diberi buat dgn menggabungkan dgn perkataan KK yang tertentu..(akan datang)
*Semua KK Bentuk -Te berakhir dgn huruf E.
Bentuk negatif (Negative Form)

Bagi KK Ichidan,untuk menjadikan KK negatif..cuma gantikan ru kpd nai..
Contoh: taberu -> tabenai, miru -> minai(tdk melihat), shinjiru -> shinjinai(tdk percaya)

Bagi KK Godan, cuma tukarkan huruf U dlm KK menjadi huruf A,kemudian tambahkan nai..
Contoh: hanasu -> hanasanai, mamoru -> mamoranai..formula ini sama bagi semua KK Godan.

Bagi KK berkecuali(suru dan kuru sahaja),, suru -> shinai, kuru -> konai..
*nai bermksd tidak..hny digunakan bg KK shj..

Formula untuk menjadikan Bentuk Negatif dlm Bentuk Negatif Lampau

Caranya,hanya tukarkan huruf I terakhir dlm KK Negatif menjadi katta. Formula ini untuk semua jenis KK(Ichidan, Godan, Berkecuali)
Contoh: tabenai -> tabenakatta, yomanai -> yomanakatta, suru -> shinakatta, konai -> konakatta..

Konjugasi bagi Kata Kerja ada banyak..masih banyak lagi...

 *sila klik di atas gambar -- resolusi terlalu besar ~~

First Kanji -- walking
Second Kanji --swimming
Third Kanji --talking
Fourth Kanji -- playing
Fifth Kanji -- dying(die) .. の_の

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...